Om Danish Export Association

En non-profit, medlemsejet og medlemsdrevet forening

Danish Export Associations medlemmer er med til at udvikle foreningen gennem følgende:

Den daglige drift varetager sekretariatets medarbejdere