Om Danish Export Association

En non-profit, medlemsejet og medlemsdrevet forening

Danish Export Associations medlemmer er med til at udvikle foreningen gennem følgende:

  • Generalforsamling
  • Bestyrelse
  • Executive Advisory Board
  • Advisory Board i alle kundesegmenterede netværk

Den daglige drift varetager sekretariatets medarbejdere