• Netværk
  • Water
  • Viden
  • SulfiLogger: Ny teknologi måler svovlbrinte i kloakker, og interessen er stor

Ny teknologi måler svovlbrinte i kloakker, og virksomheden bag oplever stor interesse

SulfiLogger, der udspringer af virksomheden Unisense, blev etableret i juni 2020. Og selvom virksomheden ikke har mange måneder på bagen, mærker de stor interesse for deres produkt – en unik sensor, som måler, hvor meget svovlbrinte, der er i kloakken.

Problemstillingen med svovlbrinte er ikke ny, og de fleste forsyninger oplever problemer, men har manglet måleudstyr til at styre processerne. Det er vanskeligt at måle svovlbrinte direkte i spildevandet, men fremgangsmåden er alligevel højt eftertragtet, fordi den sikrer værdifulde og meget pålidelige data. Derfor har SulfiLogger oplevet utrolig stor lydhørhed over for deres unikke sensor.

"Vi har en teknologi, der kan noget helt nyt. SulfiLogger-sensoren måler svovlbrinte direkte i spildevandet i kloaknetværket og bidrager dermed til en effektiv bekæmpelse af lugtgener og korrosionsproblemer. De kontinuerlige målinger fra sensoren kan optimere omkostningerne til svovlbrintefjernelse, når kemikaliedoseringen tilpasses faktiske svovlbrinteniveauer", forklarer Søren Porsgaard, adm. direktør i SulfiLogger.

Udover at bekæmpe lugt og korrosionsproblemer, kan sensoren også været med til at fremskrive levetiden for kloaknetværket. Og på den måde bliver det et aktiv med en kæmpe værdi for de enkelte forsyningsselskaber. Det er en stor afskrivning at skulle udskifte et kloaknetværk, så at kunne forudsige hvornår, betyder meget rent økonomisk for den enkelte forsyning og kommune.

Ud i verden - succes i Europa

SulfiLogger er lige nu på en spændende rejse og oplever stor interesse for deres unikke sensor – også uden for Danmarks grænser. Virksomheden har blandt andet deltaget i et stort EU-projekt, hvor de har fået mulighed for at installere sensorer hos nogle af de store spillere i de største europæiske byer. Med i projektet er også Aarhus Vand og Aalborg Forsyning.  

Sulfilogger, Søren

Med i et stort EU-projekt

”Det har krævet noget benarbejde at få nogle af de store partnere med som medansøgere på EU-projektet, men det har været meget værdifuldt at have partnere, som involverer sig i arbejdet med, hvordan vi bedst kan teste og måle på tværs af europæiske landegrænser”, forklarer Søren Porsgaard, der håber på, at EU-projektet kan være med til at skabe vækst på nye markeder.  

Virksomhedsalliance i Tyskland

SulfiLogger er også – sammen med seks andre danske eksportvirksomheder – kommet med i en virksomhedsalliance (WTA – Water Technology Alliance) i Tyskland via Udenrigsministeriet. Alliancen skal være med til at åbne døre og skabe forretning på det tyske marked for virksomhederne, der alle opererer i vandbranchen.

”Alliancen bidrager til, at vi får skabt en fælles fortælling om dansk vandteknologi. Det at vi har lidt flere teknologier med i tasken, er en fordel, når vi skal fange interessen hos en tysk forsyningsvirksomhed. Det kan vi mærke. Det styrker vores indgang”, siger Søren Porsgaard, der gennem alliancen har fået skabt et stærkt netværk.

 

Nu er næste skridt at få bearbejdet de mange leads, som indtil videre er kommet ud af alliancesamarbejdet. 

SulfiLogger har været medlem af Danish Export Water siden september 2020.

Læs mere om SulfiLogger