Et engelsk marked med stor investeringslyst

Et større investeringslyst blandt fødevareproducenter i England giver nye muligheder for danske leverandører af løsninger og produkter til fødevareindustrien. Du skal imidlertid være parat til at håndtere høje specifikationskrav og en langsommelig beslutningsproces, fortæller Per Rasmussen fra JEROS A/S.

Artiklen blev oprindeligt bragt i 2016

Det engelske marked har de seneste år taget fart for danske JEROS A/S, der har leveret opvaskemaskiner og pladerensere til landets fødevareindustri siden 80’erne.

”Det stærke pund har øget købekraften i forhold til resten af Europa. Samtidig er arbejdsløsheden faldende, og timelønnen i lavtlønsjobs er steget. Det får flere i industrien til at investere i teknologi, der kan effektivisere produktionen, fremfor at ansætte flere medarbejdere, som man i den engelske industri tidligere har været mere tilbøjelig til,” fortæller Product Manager Per Rasmussen.

Løftestang for andre markeder

Tidligere tiders slagter- og bagerbutikker er i dag i høj grad erstattet af producenter af blandt andet færdigretter. Her kan koncerner med hovedsæde i England være løftestang for andre markeder.  

[brug ikke] IMG 0669

”Er du først kommet igennem til en stor international kunde med hovedsæde på det engelske marked, så er der muligheder for at følge med dem til andre lande,” siger Per Rasmussen.

Høje krav til sikkerhed

Det skyldes blandt andet de høje krav til dokumentation og certificering på det engelske marked. Kan man som leverandør leve op til dem, er man ofte også kvalificeret til at levere til andre markeder. Samme krav kan dog gøre vejen til de første ordrer lang. 

”Ofte er det ikke nok at have en CE-mærkning, som det er tilfældet i andre EU-lande. Opmærksomheden på arbejdssikkerhed og fødevaresikkerhed er i lighed med USA meget stor,” siger Per Rasmussen.

”Det er en krævende proces at dokumentere, at man lever op til kravene. Du skal være indstillet på at skulle investere meget tid i at opkvalificere medarbejdere, der kender reglerne til bunds. Ellers risikerer du, at dit produkt i sidste ende ikke bliver godkendt.”

Evnen til at forstå og håndtere lokale krav er samtidig en kvalitet, som danske leverandører med fordel kan sætte i spil. 

”Danske virksomheder nyder respekt, fordi det ligger i vores forretningsmentalitet at være fleksible og parate til hurtigt at tilpasse vores produkter.”

Tung beslutningsproces

Den britiske forretningskultur kan til gengæld betyde, at der er lang vej til en underskrift på ordren.

”Du skal være forberedt på, at der typisk er mange lag i organisationen, som skal tage stilling, før der træffes en endelig beslutning. Her adskiller forretningskulturen sig meget fra den danske, så det er nødvendigt, at du lægger nogle kræfter i at lære din kunde at kende, så du forstår, hvem der reelt tager beslutningerne,” mener Per Rasmussen.