Øg din virksomheds fødevaresikkerhed gennem samarbejde

Selvom danske leverandører af løsninger og udstyr til fødevareindustrien allerede er dygtige til fødevaresikkerhed, skal de fokusere på at blive endnu bedre. Vejen til det går gennem et tæt samarbejde mellem danske fødevareproducenter, videncentre og udstyrsproducenter, siger Danish Meat Research Institute.

Danske leverandører af teknologi og udstyr til fødevarebranchen har stor fokus på fødevaresikkerhed. Dog er det ifølge Danish Meat Research Institute (DMRI) vigtigt, at udstyrsleverandørerne bliver endnu bedre.

”Hvis vi skal bevare vores globale førerposition inden for fødevaresikkerhed, skal vi hele tiden forbedre både udstyret og fødevareproduktionen. Udenlandske konkurrenter puster os nemlig i nakken, fordi der generelt set verden over er et øget fokus på fødevaresikkerhed,” fortæller Rie Sørensen, centerchef, hygiejne og forædling hos DMRI, der er verdens største og internationalt førende videncenter indenfor forskning og innovation i animalske fødevarer.

[brug ikke] Foedevaresikkerhed_DMRI

Fælles indsats mod fødevaresikkerhed

Da hygiejnen hos danske fødevarevirksomheder generelt er i topklasse, kræver det ifølge DMRI en fælles indsats, hvis hygiejneniveauet skal løftes yderligere.

”Det er vanskeligt at udpege et enkelt sted i produktionskæden, hvor vi skal forbedre os. Derfor er det relevant, at danske fødevareprocenter og udstyrsproducenter deler viden og samarbejder, da det er den eneste vej til at optimere niveauet. Et tæt samarbejde gør det lettere at finde frem til, hvornår og hvordan udstyret arbejder mest optimalt og hygiejnisk,” forklarer Rie Sørensen.

Hygiejnisk design

Når det gælder fødevaresikkerhed, drejer det sig om at undgå sygdomsfremkaldende bakterier og fremmedlegemer i fødevarerne. Derfor skal begge fokusområder indgå i produktudviklingen.

”Fødevareudstyr må ikke overføre uønskede bakterier eller fremmedlegemer til fødevarerne, og udstyret skal derfor både være godkendt til fødevarekontakt og have et rengøringsvenligt og hygiejnisk design. Når man som producent udvikler og forbedrer udstyret, er det af samme grund relevant ikke kun at tænke på det funktionelle, men også på hygiejne,” fortæller Rie Sørensen og fortsætter:

”For eksempel hjælper vi udstyrsproducenter løbende i udviklingsprocessen med alt lige fra tegninger og funktionsmodeller til det endelige udstyr. Det rette materialevalg og design er nemlig vigtigt i forhold til hygiejnisk produktion samt efterfølgende rengøring og desinfektion.”

Sikkert udstyr sælger

Det store globale fokus på fødevaresikkerhed får interessen for dansk kvalitetsudstyr til at stige.

”Standarderne for uønskede bakterier i fødevarer kan variere forskellige steder i verden, men kravene er globalt set høje. Derfor er det kun et plus, at dansk udstyr og danske fødevarer allerede er kendt for at have en god fødevaresikkerhed. Det sælger i udlandet, og vi kan med den ledende status måske få lidt mere for varen,” siger Rie Sørensen.