Food Nation indgår strategisk samarbejde med Danish Export - Food Tech

Danish Export Association og Food Nation samarbejder om at styrke branding af dansk fødevareteknologi internationalt. Vi har talt med Lise Walbom, administrerende direktør i Food Nation om, hvad partnerskabet er for en størrelse, og hvordan I kan få gavn af samarbejdet.

En stærk dansk fortælling – fra jord til bord

Food Nation er et offentligt-privat partnerskab etableret af den danske regering og en række ledende private organisationer og virksomheder i 2017. Partnerskabet er etableret for at bidrage til øget eksport fra hele fødevareværdikæden og for at styrke kendskabet til fødevareklyngen som attraktiv arbejdsplads.

”I Food Nation arbejder vi løbende med at styrke det internationale kendskab til Danmark som ledende fødevarenation gennem profilering af klyngen inden for innovativ, bæredygtig og effektiv fødevareproduktion. I praksis fungerer partnerskabet som gateway for internationale interessenter, der søger information om danske fødevareløsninger, -produkter og -samarbejde”, siger Lise Walbom.

Partnerskabet arbejder med at brande den danske fødevareklynge internationalt og har indtil videre arbejdet med følgende styrkepositioner; økologi, bæredygtighed, kvalitet og fødevaresikkerhed, samarbejde og gastronomi. Arbejdet dækker bl.a. dokumentation af styrkepositioner i fx white papers, udarbejdelse af cases, udvikling af brandingmateriale til officielle fremstød og messer, modtagelse af delegationer i Food Nation Visitor Centre hvor besøgende fra hele verden bl.a. dækker politiske interessenter, virksomheder og presse.

Dairy Food Nation
Fotokredit: Food Nation

Fødevareteknologi som dansk styrkeposition

Samarbejdet mellem Danish Export Association og Food Nation vil bl.a. bestå af at markedsføre og støtte danske virksomheder inden for fødevareteknologi og procesudstyr, der vil i gang med eller øge eksporten.

”Helt konkret vil vi samarbejde om at styrke netværkene Danish Export - Food Tech og Danish Export - Fish Tech. Vi kan hver især bidrage til at løfte fortællingen om de danske kompetencer, produkter og løsninger – det ser vi rigtig meget frem til at gøre”, siger Lise Walbom.

Inden længe igangsætter Food Nation arbejdet med at udvide porteføljen af styrkepositioner med ”Innovative Food Technology”. Her bliver Danish Export Associations medlemmer centrale i forhold til at sikre de gode cases i arbejdet.

Ligger du inde med en god case?

En central del af Food Nations arbejde går ud på at dokumentere og præsentere gode løsninger og produkter fra den danske fødevareklynge til internationale interessenter.

”Food Nation er til for alle de danske fødevarevirksomheder, og derfor er de altid velkomne til at besøge vores Visitor Centre, bruge det som mødelokation eller komme forbi med kunder og samarbejdspartnere”, afslutter Lise Walbom.

Derfor opfordres I, der ønsker at dele jeres historie, til at kontakte Food Nation med henblik på at få beskrevet en case som kan showcases på hjemmesiden og i Visitor Centeret. Kontakt Maria Dyrby Nielsen på mdyn@foodnationdenmark.dk, hvis du har en case som skal være med til at vise dansk fødevareteknologi og procesudstyr frem. Du kan læse allerede eksisterende cases her eller skrive dig op til Food Nations danske nyhedsbrev her.