Jesper Svendsen fra Landia: Råd og erfaringer fra Canada (2018)

Landia A/S, der leverer pumpe- og omrøringsløsninger til blandt andet akvakulturindustrien, oplever et stigende fokus på biosikkerhed i branchen og værdien af bi-produkter. Det kan mærkes på virksomhedens salg af ensileringsudstyr i Canada, fortæller Area Sales Manager Jesper Borch Svendsen. Få hans erfaringer fra det canadiske marked her.

”I dag ensilerer opdrætterne i stigende grad fisk, som bliver syge og dør i opdrætsanlæg,” siger Jesper Borch Svendsen.

For opdrætteren er det en fordel at ensilere de døde fisk. Under ensileringsprocessen dræbes alle bakterier, og derved elimineres en eventuel smitterisiko.

”Samtidig opnås der et lagerstabilt produkt, som kan videreforædles senere og anvendes til flere formål,” fortæller Jesper Borch Svendsen og fortsætter:

”Canadierne er begyndt at fokusere mere på biosikkerhed og har fået øjnene op for at ensilere.”

[Brug Ikke] Landia Tank

Du skal yde lokal support

Hvis du vil sælge udstyr til det canadiske marked, er det ifølge Jesper Borch Svendsen vigtigt, at kunden har lokal support til rådighed.

”Inden for fiskeopdræt er det kutyme at have lokale samarbejdspartnere. Man kan ramme ”panden mod muren” uden en backup-supporter, hvis udstyret bryder ned. Det kan koste mange penge, at anlægget står stille selv i kortere tid,” siger han og tilføjer: 

”Det er vigtigt grundigt at overveje valget af samarbejdspartner/forhandler, og at man har de samme værdier, service etc. så produkterne, man leverer, præsenteres for slutbrugeren med en indstilling, som matcher ens eget firma.”

”Landia har en forhandler i Canada. Det kan være svært at komme ind i varmen i Canada første gang, men er man er tilgængelig for kunden og yder en god support, så ringer de også til dig næste gang,” pointerer han.  

Vil du vide mere om Jesper Borch Svendsens erfaringer på det canadiske marked eller dele viden og kontakter med ham? Få kontakt med Jesper på LinkedIn

Artikel udarbejdet i 2018