Danske leverandører hjælper fiskeproducenter med at kontrollere alle processer

Høje krav til dokumentation lægger pres på fiskeproducenterne. Selvom bakterier og kontaminering altid har haft stort fokus i fiskeindustrien, øger den aktuelle situation opmærksomheden på fødevaresikkerhed globalt. Danske leverandører tilbyder løsninger og teknologi, som kan hjælpe fiskeproducenterne med at imødekomme internationale krav.

ENGLISH

”Fødevaresikkerhed står højt på både forbrugernes og myndighedernes dagsorden, og med den nuværende pandemi vil netop fødevaresikkerhed blive endnu vigtigere. Det tvinger fiskeproducenterne til at dokumentere alt fra råvarer og produktionsprocesser til baggrund og godkendelser af udstyr. Områder, hvor danske leverandører har stærke kompetencer,” siger Martin Winkel, Head of Fish Tech i Danish Export Association.

Kunder indhenter dokumentation

Der er høje krav til dokumentation i hele værdikæden. Uni-Food Technic, der leverer udstyr og løsninger til den internationale fiskeindustri, bliver jævnligt kontaktet af kunder, som vil indhente dokumentation på det procesudstyr, som virksomheden leverer.

”Alle lande har procedurer for fødevaresikkerhed, og myndigheder kræver ofte, at fiskeproducenterne kan dokumentere, at deres udstyr, maskineri, transportbånd og så videre er godkendt til fødevareproduktion,” siger Jens Nielsen, projektleder i Uni-Food Technic.

Automatisering reducerer manuel dokumentation

Udover værdikæden skal fiskeproducenterne også kunne dokumentere processerne i egen produktion. Ifølge KEN Hygiene Systems er automatisering et vigtigt skridt mod at reducere risikoen for kontaminerede produkter og minimere registreringen af interne processer.

”Fødevaremyndigheder fokuserer på alle processer i en fiskeproduktion, fordi de vil undgå, at forbrugerne bliver syge. Og undersøgelser har vist, at procesudstyr er en af de største kilder til listeria,” siger Peter Oxfeldt Røge, salgsdirektør hos KEN Hygiene Systems, der blandt andet leverer vaskemaskiner til fiskeindustrien.

Automatisering af fx rengøring kan dog reducere behovet for dokumentation, fordi alt udstyr bliver vasket og desinficeret på samme måde.

”Hvis nogen vasker fx en kniv i hånden, kan du ikke sikre, at det er gjort ordentligt. Hvis du i stedet vasker kniven i en maskine, som kører den samme procedure hver gang, er det nemmere at dokumentere, at du har dine rengøringsprocedurer under kontrol,” siger Peter Oxfeldt Røge.

Næste step: Digital dokumentation

Jens Nielsen fra Uni-Food Technic tror på, at kravene til dokumentation vil øges yderligere, og han forudser, at dokumenterne skal være digitalt tilgængelige i fremtiden.

”Nu gemmer vi informationer på maskiner, som vi sælger i vores interne systemer. Hvis vores kunder skal bruge dokumentation, så kan de få dem ved at kontakte os. Men vi lytter selvfølgelig til kundernes behov, og hvis de efterspørger, at dokumentationen skal være tilgængelig online eller direkte ved maskinen, så vil vi kigge på mulighederne,” siger Jens Nielsen.