Hent finansiering til dit bioenergiprojekt i Polen

Når din virksomhed vil ind på nye markeder, er der behov for finansiering. En vej til det er NEFCO, som er specialiseret i finansiering af grønne løsninger, herunder løsninger inden for bioenergi. Bo Nyhus, Senior Investment Manager hos NEFCO, forklarer her, hvordan din virksomhed søger penge, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

”Hos os er det muligt at søge om finansiering af projekter på op til 5 millioner euro afhængig af projektets styrke. Prisen for finansieringsaftaler bygger på f.eks. rentesats, løbetid, projektets styrke og vores risikoopfattelse mm. Det vil sige, at har vi en begrænset risikoopfattelse af projektet, vil det have en lavere prissætning end de projekter, hvor risikoopfattelsen er større,” siger Bo Nyhus, Senior Investment Manager hos NEFCO.

NEFCO er en finansieringsorganisation, som er ejet af alle nordiske regeringer. NEFCO opererer på samme linje som andre store finansieringsinstitutioner som for eksempel EBRD, WB og IFC, og har finansieret flere end 650 projekter siden 1990. Desuden har NEFCO et stort kendskab til det polske marked, fordi organisationen primært finansierer projekter i Østeuropa.  

Forretningsplan og budgetter

Når du vil søge om finansiering til et nyt projekt hos NEFCO, er der en række spilleregler, du kan følge.

”Når vi vurderer ansøgninger, spiller virksomhedernes forretningsplan og budgetter for de efterfølgende 5 års drift en central rolle for udvælgelsen. Det skal være muligt for os at se, hvilke projekter virksomhederne ønsker at kaste penge i, og hvordan de efterfølgende år vil udvikle sig,” siger Bo Nyhus.

Det er desuden vigtigt, at din virksomhed kan fremlægge solide resultater fra tidligere regnskaber, da det er med til at sandsynliggøre, at din virksomhed kan tilbagebetale lånet.

Inddrag tidligere erfaringer

Foruden tal og fakta er det en fordel, hvis du kan inddrage erfaringer med lignende projekter i din ansøgning. Tidligere erfaringer med lignende projekter vil styrke din ansøgning, når NEFCO vurderer den.

”Det er ikke et krav, men det er et plus at vise os, at din virksomhed allerede har prøvet kræfter med lignende projekter og haft succes med det,” fortæller Bo Nyhus.

Fem gode råd til, hvordan din virksomhed skaffer finansiering

1. Fremlæg en forretningsplan for dit projekt.

2. Udarbejd en femårig plan for virksomhedens drift.

3. Fremlæg solide resultater fra tidligere regnskaber.

4. Har du en polsk partner, så nævn det i din ansøgning. Det er nemlig et plus at have en partner, der kan hjælpe dig med at afsætte dine produkter på det polske marked.

5. Har du erfaring fra et lignende projekt, er det godt at inddrage i din ansøgning.

Læs mere om projektkriterier på NEFCOs hjemmeside her
Kilde: Bo Nyhus, Senior Investment Manager, NEFCO

Polsk partner

Har du en polsk partner, er det også en fordel at inddrage i din ansøgning. Samarbejder din virksomhed allerede med en virksomhed, der har kendskab til kulturen og det polske marked, er det med til at øge sandsynligheden for, at dine produkter bliver afsat.

”Derudover er det muligt at hente hjælp hos os, hvis din partner mangler økonomisk hjælp til at hive finansiering hjem. Her kan vi gå ind og dække din virksomhed og din polske partner og dermed sikre, at jeres samarbejde lykkes,” fortæller Bo Nyhus.

Styrk din ansøgning med stempel fra NEFCO

Får du finansiering fra en organisation som NEFCO, der finansierer miljørelaterede projekter, er det med til at signalere sikkerhed omkring dit projekt over for banken. Derfor kan du bruge finansieringen til at styrke din mulighed for at låne fra banken.

”Hos os er der en længere behandlingstid end i en bank, fordi vi som långivere har brug for tid til at vurdere, hvorvidt vi tør at bevæge os ud i projektet. Men når vi har siddet og nørklet med din virksomheds tal og herefter givet grønt lys for dit projekt, så spiller det en central rolle for bankens blåstempling af dit projekt,” siger Bo Nyhus og uddyber:

”NEFCO har hånden på kogeplagen og gør alt for, at projektet bliver en succes. I flere og flere af vores projekter er vi derfor begyndt at gå ind som medejer og ikke kun som långiver. Det understreger også vores ambitioner for projektet.”