Intensivt kursus: Eksportsalg i praksis

Få målrettede værktøjer til at optimere dit eksportsalg

Tidspunkt

12.12.2022 - 13.12.2022

Kl. 09:00-16:00 begge dage

Sted

Eksportens Hus, Silkeborg

Pris

4.500 kr. ekskl. moms pr person for medlemmer af Danish Export Association og partnere med specialaftaler
9.000 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer.

Emma Kontaktside Tilrettet Web
Export Consultant, Team Academy Emma Matilde Petersen +45 2788 6698

Ledige pladser:

13 / 15

Tilmeld dig

Dette intensive kursus på kun 2 dage giver dig målrettede og let tilgængelige eksportværktøjer til at optimere dit salg til udlandet.

Du lærer blandt andet:

  • Hvordan du kan udnytte erfaringerne fra den nuværende eksport til at øge din fremtidige eksport 
  • Hvordan du griber arbejdet an i praksis, lige fra at vælge den rigtige eksportform til at håndtere kulturforskelle og samarbejde med partnere i udlandet.

Der vil være flere konkrete øvelser indlagt i løbet af dagene, så deltagerne allerede på kurset begynder at arbejde med at optimere eksporten. Der vil bl.a. blive arbejdet med eksportmotiv og målsætning, værdibudskab, valg af eksportmarked, søgeprofil for agent, distributør eller datterselskabsansatte, udarbejdelse af ’go to market’-plan, risikostyring med mere.   

Kurset er for dig, der: 

  • Arbejder med B2B-eksport til dagligt og gerne vil blive endnu bedre til det med konkrete og anvendelige værktøjer til optimering af din eksport.
  • Ønsker netværk og sparring med andre b2b eksportansvarlige. 
[Brug Ikke] Jens Lassen Eksportsælger 2.0 1

Underviser

Jens Lassen er eksamineret eksportør og MBA i International Business. Han har 30 års erfaring med eksport på både praktisk og strategisk niveau og driver i dag virksomheden Ekspansion ApS, som rådgiver danske virksomheder om eksport og udnyttelse af det internationale vækstpotentiale. Han er også underviser på efteruddannelsen: Eksport og internationalisering – en efteruddannelse på 8 hele dage med fokus på strategisk og taktisk eksportsalg. 

Program

Onsdag d. 12. december 2022

09.00  Ankomst – kaffe og networking

09.30  Eksportmotiv og eksportberedskab

– og hvordan interne forhold har stor betydning for at kunne træffe de rigtige valg i eksporten.

Indhold: 
Vi starter dagen med at se på de interne forholds betydning for succesfuld eksport. Hvad er det egentlig helt konkret eksporten skal bidrage med, og hvilke interne forhold har allerstørst betydning for, om eksporten bliver den ønskede succes?

10.30  Udarbejdelse af det skarpe værdibudskab med udgangspunkt i dine kernekompetencer
– hvad skal der til for at overbevise udenlandske kunder om at de skal købe fra dig fremfor konkurrenten?

Indhold: 
Eksport er ikke nødvendigvis sværere end at sælge i Danmark – men det er anderledes. Og det er ikke nødvendigvis de samme argumenter, der skal til, for at overbevise udenlandske kunder. Vi ser her på, hvorfor det er vigtigt med et skarpt værdibudskab for at få succes med eksporten – og hvordan dette skal være anderledes, end ved dansk salg.

11.30 Analyse af omverdenen som grundlag for at træffe kvalificerede eksportvalg

Indhold: 
Beslutninger bliver altid bedre, når de træffes på et kvalificeret grundlag. Sådan er det også med eksport. Men hvad skal du vide noget om for at få succes? Hvilke nemme værktøjer findes der, som kan hjælpe eksportvirksomheden med at indsamle den nødvendige viden uden at dette bliver for ressourcekrævende? Det ser vi på som grundlag for at kunne træffe eftermiddagens to vigtige strategiske eksportbeslutninger.

12.30  Frokost

13.15  Håndtering af kulturforskelle i dagligdagen, når man arbejder med eksportsalg

Indhold: 
Kultur er en undervurderet eksportbarriere. Talrige analyser viser, at forståelse for, og håndtering af, kulturforskelle i praksis er den største forskel på succes og fiasko i eksportsalget. Derfor sluttes formiddagen helt naturligt af med at se på, hvor eksportvirksomheden i praksis vil opleve kulturforskelle og hvordan de håndteres.

14.15  Valg af eksportmarkeder

Indhold: 
At være aktiv på de rette eksportmarkeder er måske den allerstørste enkeltstående faktor af betydning for eksportsucces. Men valg af eksportmarked er en meget individuel proces. Det handler om at vælge det eller de markeder, som passer bedst til den enkelte virksomhed. Derfor bruger vi en stor del af eftermiddagen på at se på et værktøj, som kan hjælpe eksportvirksomheden med at vælge de rette markeder og dermed øge sandsynligheden for eksportsucces. Et værktøj, som også kan bruges til at prioritere tid og indsats mellem eksisterende markeder for på den måde at øge afkastet af investerede ressourcer.

16.00  Tak for i dag

 

Torsdag d. 13. december 2022

09.00  Den rigtige eksportform 
– direkte salg, internetsalg, datterselskab, agenter, distributører og andre former.

Indhold: 
Den anden af de to helt afgørende strategiske beslutninger for at opnå den ønskede succes på eksportmarkederne er at vælge den rette eksportform. Og igen er det en helt individuel proces, som er forskellig fra virksomhed til virksomhed, om det er bedst at arbejde med agenter, distributører, datterselskaber, direkte salg, internetsalg eller noget helt femte. Derfor starter vi dagen med at se på de faktorer, en given virksomhed skal se på, for at kunne træffe det rette valg fra marked til marked. Ligeledes gennemgås et værktøj til at udarbejde den optimale søgeprofil til enten agenter, distributører, eksportsælgere eller datterselskabsansatte.

 

10.30  Udarbejdelse af en ’go to market’-plan 
- som grundlag for at optimere indsatsen på det enkelte eksportmarked.

Indhold: 
Når først markedet er valgt drejer det sig først og fremmest om at udnytte markedets potentiale optimalt. Derfor bruger vi par timer på at se på en skabelon for en kort men effektiv ’go to market’-plan. Denne kan bruges både af den eksportvirksomhed, som står og skal ind på et nyt marked, og den virksomhed, som ønske at foretage ændringer på et marked, hvor den ikke er tilfreds med salget.


12.30  Frokost

 

13.15  Motivation og styring af agenter, distributører, datterselskaber 
- for at skabe mere fokus på ens produkter.

Indhold: 
Når først ’go to market’-planen er udarbejdet og den rette eksportform implementeret, så drejer det sig om at få det daglige samarbejde med agent, distributør eller det lokale datterselskab til at fungere så godt som muligt, med fokus på produkter. Med blot nogle få ændringer i den måde en udenlandsk ansat eller partner motiveres og styres på, er det ofte muligt at opnå større succes i eksportsalget. Vi ser på, hvilke ændringer der er tale om. 

14.15  International key account management
- når der sælges direkte til store udenlandske kunder.

Indhold: 
For nogle eksportvirksomheder foregår salget direkte til store udenlandske kunder – uden brug af agent, distributør eller lokalt datterselskab – og her er succeskriterie nummer ét ligeledes at få det daglige samarbejde til at forløbe så optimalt som muligt. Blot på en anden måde end ved brug af mellemled. Vi ser her på hvordan.

15.15  Den løbende evaluering og prioritering af eksportindsatsen 
- for at udnytte virksomhedens internationale potentiale optimalt.

Indhold: 
Den globale verden står ikke stille, men er under konstant forandring. Tænk blot på Brexit som et aktuelt eksempel. Derfor skal eksport-virksomhedens indsats konstant evalueres og justeres for at sikre det bedst mulige udbytte. Kurset rundes således af med at se på et enkelt og overskueligt værktøj, som kan hjælpe med til at sikre, at indsatsen på de enkelte markeder – såvel som virksomhedens fordeling af ressourcer- altid er så optimal som muligt.

16.00  Tak for i dag

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.