Netværksmøde i Danish Export - Fish Tech - fiskeri - 21. oktober 2020

Tidspunkt

21.10.2020

10.00 - 16.00 (registrering & kaffe kl. 9.30)

Sted

TBC

Pris

795 kr./person + moms for medlemmer af Danish Export - FISH TECH

1.590 kr./person + moms for ikke-medlemmer af Danish Export - FISH TECH

For afbudsregeler se forretningsbetingelser på tilmedlingsformularen

Farver Martin Tilrettet Til Web 2019
Head of Fish Tech Martin Winkel Lilleøre +45 6020 8557
Farver Lise Marie Tilrettet Til Web 2019
Export Coordinator Lise-Marie Robichon Hornsved +45 6020 8568
IMG 2289

Indhold & udbytte

Mød dine industrikollegaer til en spændende dag med faglige oplæg og mulighed for sparring og erfaringsudveksling om projekter og markeder i fiskeriindustrien rundt om i verden.

Dagens program

Formiddag:

09:30 - 10:00 - Ankomst og registrering. Servering af kaffe og rundstykker
____

Velkomst og dagens program
v/Martin Winkel, Head of Fish Tech. Dagens program præsenteres kort.
____

Bordet rundt: hvad rører sig i vores virksomhed lige nu? 
Præsentation af deltagere samt mulighed for at præsentere aktuelle udfordringer og efterspørge særlig viden og input fra øvrige deltagere.
____

Jobi værftet og ”Fremtidens modulære fiskefartøj” – tankerne bag konceptet og konceptet fremadrettet
v/Jesper Faurholt, Administrerende Direktør Jobi værftet.

Jesper og Jobi værftet har sammen med en række andre aktører stået bag projektet ”Fremtidens modulære fiskefartøj”. Jesper vil give en intro til Jobi værftet og deres projekter. Derpå vil vi få et indblik i tankerne omkring ”fremtidens modulære fiskefartøj”, herunder hvilket udstyr/løsninger, der er tænkt ind i konceptet. Derudover vil Jesper give hans input til hvilke krav, der kan blive stillet til udstyrs- og løsningsleverandører i forhold til fremtidens fiskefartøjer. Endeligt vil Jesper komme ind på hvordan konceptet ”fremtidens modulære fiskefartøj” også er tænkt som en eksportvare.

___

JS Proputec - virksomhedens tilgang til eksportmarkeder indenfor fiskeri
v/René Jensen, Head of Sales, JS Proputec A/S

JS Proputec har gennem de seneste år arbejdet proaktivt med virksomhedens ”go-to-market strategi”, og René Jensen fra JS Proputec vil fortælle om virksomhedens tilgang til markeder og hvordan man i dag arbejder systematisk med valg og evaluering af forskellige salgskanaler på virksomhedens eksportmarkeder.

René vil give helt konkrete eksempler på hvordan de har tilgået udvalgte markeder og komme ind på hvordan samarbejde danske virksomheder imellem også kan være en mulig markedstilgang. Endeligt vil René give indblik i hvordan de understøtter deres samarbejdspartnere på eksportmarkederne.

____

Networking mellem deltagerne

___

12:00 - 12:45 - Frokost

 

Eftermiddag:

TBC

____

Kaffepause

____

Gruppediskussion – Hvad sker der i vores virksomhed lige nu?                 
Diskussion i mindre grupper om udfordringer, markedsfokus eller andet der rører sig ude i virksomhederne. Opnå mulig sparring og erfaringsdeling i grupperne

____

TBC

____

Kort nyt fra Danish Export Association & FISH TECH netværket
v/Martin Winkel, Head of Fish Tech

____

15:50 Afslutning og tak for i dag

Ændringer i programmet kan forekomme.

 

Deadline for tilmelding er tirsdag d. 19. oktober 2020

OBS! Corona information: 

Vi følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer om at holde afstand, holde hygiejnestandarder og maksimalt antal deltagere.