Fiskeri - netværksmøde i Danish Export - Fish Tech - 21. oktober 2020

Tidspunkt

21.10.2020

Sted

Eksportens Hus, Lysbrohøjen 24, 8600 Silkeborg

Pris

895 kr./person + moms for medlemmer af Danish Export - FISH TECH

1.790 kr./person + moms for ikke-medlemmer af Danish Export - FISH TECH

For afbudsregler se forretningsbetingelser på tilmeldingsformularen

Farver Martin Tilrettet Til Web 2019
Head of Fish Tech Martin Winkel Lilleøre +45 6020 8557
Farver Lise Marie Tilrettet Til Web 2019
Export Coordinator Lise-Marie Robichon Hornsved +45 6020 8568
Kom med til netværksmøde i Danish Export - FISH TECH og få faglige indspark, networking og sparring med andre i fiskerindustrien.

09:30-10:00 Ankomst - få kaffe og rundstykker og en snak med andre fremmødte

10:00 Velkomst og dagens program
v/Martin Winkel, Head of Fish Tech.

Bordet rundt: hvad rører sig i vores virksomhed lige nu? 
Præsentation af deltagere samt mulighed for at præsentere aktuelle udfordringer og efterspørge særlig viden og input fra øvrige deltagere.

Jobi værftet og ”Fremtidens modulære fiskefartøj” – tankerne bag konceptet og konceptet fremadrettet
v/Jesper Faurholt, Administrerende Direktør, Jobi værftet.

Jesper og Jobi værftet har sammen med en række andre aktører stået bag projektet ”Fremtidens modulære fiskefartøj”. Jesper vil give en intro til Jobi værftet og deres projekter. Vi vil derpå få et indblik i tankerne omkring ”fremtidens modulære fiskefartøj”, herunder hvilket udstyr/løsninger, der er tænkt ind i konceptet.

Derudover vil Jesper give sit input til hvilke krav, der kan blive stillet til udstyrs- og løsningsleverandører i forhold til fremtidens fiskefartøjer samt komme ind på hvordan konceptet ”fremtidens modulære fiskefartøj” også er tænkt som en eksportvare.

JS Proputec - virksomhedens tilgang til eksportmarkeder indenfor fiskeri
v/René Jensen, Head of Sales, JS Proputec A/S

JS Proputec har gennem de seneste år arbejdet proaktivt med virksomhedens ”go-to-market strategi”, og René Jensen fra JS Proputec vil fortælle om virksomhedens tilgang til markeder og hvordan man i dag arbejder systematisk med valg og evaluering af forskellige salgskanaler på virksomhedens eksportmarkeder.

René vil give helt konkrete eksempler på hvordan de har tilgået udvalgte markeder og komme ind på hvordan samarbejde danske virksomheder imellem også kan være en mulig markedstilgang. Endeligt vil René give indblik i hvordan de understøtter deres samarbejdspartnere på eksportmarkederne.

Kort nyt fra Danish Export Association & FISH TECH netværket
v/Martin Winkel, Head of Fish Tech

12:15-13:00 – Frokost

Networking mellem deltagerne

GreenOil Standard – hvordan man som ny spiller kan få godt fodfæste i fiskerisegmentet
v/Rune Hjortnæs Pedersen, Technical Sales Manager, GreenOil Standard

GreenOil Standard har indenfor de seneste par år fået godt fat i fiskerisegmentet, som er et nyere segment for virksomheden. Rune vil give en introduktion til de projekter, virksomheden har arbejdet med og hvor deres løsninger er blevet udvalgt.

Rune vil komme med sit bud på, hvad der har været afgørende for at GreenOil Standard har fået godt hul på projekter til fiskeriindustrien og hvordan han og hans kollegaer helt konkret tilgår markedet ift. bl.a at påvirke de rette interessenter.

Gruppediskussion – Hvad sker der i vores virksomhed lige nu?
Diskussion i mindre grupper om udfordringer, markedsfokus eller andet der rører sig ude i virksomhederne. Opnå mulig sparring og erfaringsdeling i grupperne.

Kaffepause

Asbjørn A/S - fiskeriet i dag og fremadrettet, set fra en dansk reders perspektiv
v/Fridi Magnusen, Reder/Skipper, Asbjørn A/S

Fridi vil give et indblik i Asbjørn A/S som rederi, herunder hvilket fiskeri og fartøjer, Asbjørn A/S opererer. Derudover vil Fridi komme omkring nye krav, de som rederi oplever i forhold til fremtidens fiskeri/fiskefartøjer generelt og dermed krav til udstyr/teknologi fra leverandører til fiskeriet. Set i lyset af hvordan virkeligheden ser ud i dag, vil Fridi endeligt også give sit perspektiv på hvordan han som skibsreder oplever påvirkningen af bl.a. Brexit allerede nu og hvordan det kan påvirke deres fiskeri/forretning fremadrettet.

15:30-15:45 Opsamling og tak for i dag


I forbindelse med afholdelse af arrangementet, tager vi højde for gældende anbefalinger fra myndigheder om covid-19 restriktioner. Ændringer i programmet og ændringer for afholdelse af arrangementet kan forekomme.

 

Mød oplægsholderne
 • René Jensen

  René Jensen, Head of Sales, JS Proputec A/S

  René har de seneste år stået i spidsen for salgsorganisationen hos JS Proputec, hvor han bl.a har arbejdet med at opbygge og videreudvikle salget til den internationale fiskeindustri.

  LinkedIn
 • Untitled Design (002)

  Rune H. Pedersen, Technical Sales Manager, GreenOil Standard

  Rune har en stor andel i at GreenOil Standard de seneste år har udbygget salget til bl.a den internationale fiskeriindustri, som idag udgør et vigtigt segment for GreenOil Standard.

  LinkedIn
Mød oplægsholderne
 • Untitled Design (13)

  Jesper Faurholt Jensen, Adm. Direktør, Jobi Værft A/S

  Jesper er direktør for Jobi Værft, der udfører alle typer opgaver inden for nybygning, ombygning og reparationer af fartøjer, herunder fiskefartøjer.

 • DPPO 17

  Fridi Magnusen, reder/skipper, Asbjørn A/S

  Fridi Magnusen er reder og skipper hos rederiet Asbjørn A/S og er desuden siddende formand i Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO).