Fiskeri - Netværksmøde i Danish Export - Fish Tech - 15. juni 2022

Deltag i netværksmøde og få spændende faglige indspark, networking og sparring med andre i fiskerindustrien.

Tidspunkt

15.06.2022

10.00-16.00

Sted

Aalborg

Pris

990 kr./person + moms for medlemmer af Danish Export - FISH TECH

1.980 kr./person + moms for ikke-medlemmer af Danish Export - FISH TECH

For afbudsregler se forretningsbetingelser via tilmeldingsformularen

Farver Martin Tilrettet Til Web 2019
Head of Fish Tech Martin Winkel Lilleøre +45 6020 8557
Farver Lise Marie Tilrettet Til Web 2019
Project Consultant & Member Relations Lise-Marie Robichon Hornsved +45 6020 8568

Netværksmøde d. 15. juni
Program 

09:30-10:00 Ankomst - få kaffe og rundstykker og en snak med øvrige fremmødte

10:00 Velkomst og dagens program
v/Martin Winkel Lilleøre, Head of Fish Tech, Danish Export Association  

Bordet rundt: hvad rører sig i vores virksomhed lige nu? 
Præsentation af deltagere samt mulighed for at præsentere aktuelle udfordringer og efterspørge særlig viden og input fra øvrige deltagere.

Nordic Green Solutions – Hvordan skal/kan danske leverandører agere i den grønne fremtid i fiskeriindustrien? v/Ole Jakobsen, partner og afdelingschef – Industri og marine, Nordic Green Solutions (NGS)

Nordic Green Solutions arbejder kort sagt med virksomheder i forskellige industrier med at gå fra grøn til grønnere, herunder fiskeriindustrien, hvor der i høj grad er fokus på den grønne omstilling og at ruste industrien til en mere bæredygtig fremtid.

Ole vil give et indblik i hvad der rører på sig inden for energioptimering i fiskeriindustrien, herunder hvor vil fokus være og hvor skal/vil der blive investeret? Endeligt vil Ole komme omkring mulige tilskudsordninger til fiskerisegmentet og hvilke muligheder han ser i dem for danske leverandører ind i fiskerisegmentet.

Networking mellem deltagerne

Oplæg TBC

12:15-13:00 - Frokost

Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) – fokus på den grønne omstilling i fiskerierhvervet
v/Esben Sverdrup-Jensen, direktør i DPPO & formand for EAPO (European Association of Fish Producers Organisations)

Esben vil give et indblik i ambitionerne hos DPPO og øvrige aktører for den grønne omstilling af det danske fiskerierhverv og hvordan DPPO konkret arbejder ind i den grønne dagsorden og bæredygtighed inden for det pelagiske fiskeri. Esben vil derudover give sit perspektiv på, hvordan danske kompetencer og løsninger ifølge ham kan gøre en forskel for fiskeriet i den grønne omstilling og hvad det kan betyde for danske leverandører af udstyr og løsninger til fiskeriet/fiskerflåden. Hvordan kan den grønne omstilling i øvrigt give danske leverandører nye kommercielle muligheder?

Med sin rolle som formand i EAPO vil Esben også give et bredere perspektiv på fiskerflåden i Europa og de investeringer, der forventes at komme i spil for at tilpasse de europæiske fiskerflåde til fremtidens krav til et grønnere erhverv.

Gruppediskussion – Hvad sker der i vores virksomhed lige nu?
Diskussion i mindre grupper om udfordringer, markedsfokus eller andet, der rører sig ude i virksomhederne. Mulighed for sparring og erfaringsudveksling i grupperne.

Kaffepause

Ocean Prawns: Pionér indenfor rejefiskeri og blandt verdens førende rederier indenfor reje- & hellefisk fiskeri. Spot på et rederi med fokus på løbende optimering indenfor innovation & bæredygtighed v/Daniel Barslund, CEO, Ocean Prawns A/S

Daniel vil give et indblik i Ocean Prawns, som er specialiseret i reje- og hellefisk, og sætte spot på rederiets flåde, flådedrift og organisering af rederiets fiskeri world-wide. Daniel vil fortælle om rederiets fartøjer, teknologien ombord og ikke mindst omkring Ocean Prawns’ kontinuerlige fokus på bæredygtighed inden for fiskeriet. Hvad gør man specifikt hos Ocean Prawns for at sikre et mere bæredygtigt fiskeri - nu og fremadrettet?

Daniel vil desuden komme ind på, hvilke tanker og forventninger Ocean Prawns har til virksomhedens flåde og flådedrift fremadrettet, herunder krav, virksomheden forventer at skulle leve op til ift rederiets fartøjs- og flådedrift. Endeligt vil Daniel runde af med, hvordan processen og kriterier er hos Ocean Prawns, når rederiet skal udvælge leverandører til nybygninger til flåden eller til den daglig drift og løbende renovering af flåden.

Kort nyt fra Danish Export Association & Fish Tech-netværket
v/Martin Winkel Lilleøre, Head of Fish Tech, Danish Export Association

16:00 Afslutning og afrunding på netværksmødet

 

Mød oplægsholderne
 • Esben Portræt

  Esben Sverdrup-Jensen, CEO for Dansk Pelagisk Producent Organisation (DPPO) og formand for EAPO (European Association of Fish Producers Organisations)

  Esben har de seneste 9 år stået i spidsen for DPPO og blev i efteråret 2021 udnævnt som formand i EAPO.

  LinkedIn
 • 20201120 Web Ole Jakobsen

  Ole Jakobsen, partner, Nordic Green Solutions (NGS)

  Ole er afdelingschef og energisynskonsulent hos NGS inden for segmentet – Industri og marine,

  LinkedIn
 • Daniel Barslund Oplægsholder Profil

  Daniel Barslund, Adm. direktør / CEO, Ocean Prawns A/S

  Daniel står i spidsen af Ocean Prawns, hvor han overtog posten som CEO sommeren 2021.

  LinkedIn