Fiskeri - Netværksmøde 30. november 2023 i Randers

Kom med til en dag med faglige indspark og mulighed for networking med industrikollegaer i fiskeriindustrien

Tidspunkt

30.11.2023

10.00-16.00

Sted

Nordhavn Power Solutions A/S, Nikkelvej 17, 8940 Randers

Pris

Medlemmer af Danish Export - Fish Tech eller Danish Export - Marine: DKK 1.045,-*
Medlemmer af Danish Export Association: DKK 2.090,-*
Ikke medlemmer af Danish Export Association: DKK 3.135,-*
*Alle ovenstående priser er ekskl. moms.

Martin Winkel Lilleøre Head of Fish Tech danish export / dansk eksport
Head of Fish Tech Martin Winkel Lilleøre +45 6020 8557
Lise-Marie Robichon Hornsved Project Consultant & Member Relations
Project Consultant Lise-Marie Robichon Hornsved +45 6020 8568

Program 

09:30-10:00 Ankomst - få kaffe og rundstykker og en snak med industrikollegaer fra branchen

10:00 Velkomst og dagens program
v/ Martin Winkel Lilleøre, Head of Fish Tech, Danish Export Association  

Bordet rundt: hvad rører sig i vores virksomhed lige nu? 
Kort præsentation af alle deltagere.

Nordhavn Power Solutions – status på den grønne omstilling indenfor fiskeriet og fremtiden  
v/ Søren Rasmussen, CEO/CTO, Nordhavn Power Solutions

Søren vil give sit bud på hvad status er for den grønne udvikling med fokus på fiskeriet og hvilke udfordringer industrien står overfor ift. den grønne omstilling. Herunder vil Søren komme ind på hvordan danske teknologi-/udstyrsleverandører står stillet i den grønne omstilling indenfor fiskeriet internationalt, har de nogle styrker der kan bringes i spil og kan fortællingen omkring de danske styrkepositioner og Danmark som foregangsland for de grønne løsninger bruges som et stærkt salgsargument?  

Søren vil særligt tage udgangspunkt i fremtiden – muligheder & udfordringer -  med den grønne udvikling fra et leverandørperspektiv. Kan der evt. samarbejdes på tværs med at få de grønne og innovative danske løsninger til fiskeriet ud på de internationale markeder, og hvad skal der evt. til for at de danske udstyrsleverandører kan komme ud over rampen med deres grønne løsninger internationalt. Endeligt vil Søren komme ind på om nogle danske leverandører evt. bør sætte turbo/fokus på at omstille deres løsninger til mere grønne løsninger for ikke at blive koblet af i kapløbet om ordrer indenfor et ”grønnere” fiskeri internationalt fremadrettet.

Networking mellem deltagerne

12:15-13:00 - Frokost

Rundtur på fabrikken hos Nordhavn Power Solutions A/S

Udviklingen inden for kommercielt fiskeri internationalt fremadrettet – muligheder for danske teknologi/udstyrsleverandører
v/ Kenn Skau Fischer, Administrerende direktør, Danmarks Fiskeriforening – Producent Organisation

Kenn Skau Fischer står i spidsen for Danmarks Fiskeriforening, der arbejder for en række mærkesager inden for fiskeri. Kenn har et godt indblik i fiskeriet internationalt, hvor han også ofte er i dialog med andre organisationer inden for fiskerisektoren. Kenn vil fortælle om udviklingen inden for fiskeri internationalt, og italesætte hvilke markeder der fremadrettet kan byde på kommercielle muligheder for danske teknologi/udstyr leverandører.

Gruppediskussion – Hvad sker der i vores virksomhed lige nu?
Diskussion i mindre grupper om udfordringer, nye muligheder, markedsfokus eller andet, der rører sig i de respektive virksomheder. Mulighed for sparring og erfaringsudveksling i grupperne.

Kaffepause

TBC

Royal Greenland – modernisering af virksomhedens nordatlantiske flåde
v/ Lars Nielsen,  Produktionsdirektør i Royal Greenland

Royal Greenland understreger med sin seneste og femte ordre på ny fisketrawler virksomhedens ambition om at sikre en tidssvarende og fremtidsorienteret fiskeflåde. Lars vil fortælle om tankerne og udfordringerne bag moderniseringen af Royal Greenland’s flåde og fartøjer og hvad man har haft fokus på i beslutningerne om fornyelsen i flåden. Herunder vil Lars også komme ind på hvilken teknologi, der er valgt til de nye fartøjer

Kort nyt fra Danish Export Association & Fish Tech-netværket
v/ Martin Winkel Lilleøre, Head of Fish Tech, Danish Export Association

16:00 Afslutning og afrunding på netværksmødet

Mød oplægsholderne
 • Card Slider Foto Søren Rasmussen

  Søren Rasmussen, CEO/CTO Nordhavn Power Solutions

  LinkedIn
 • Card Slider Foto Kenn Skau

  Kenn Skau Fischer, Administrerende direktør, Danmarks Fiskeriforening – Producent Organisation

  LinkedIn
 • Lars Nielsen Card Slider

  Lars Nielsen, Produktionsdirektør, Royal Greenland

  LinkedIn