Erfagruppe: Bryggerier og drikkevareproducenter - med fokus på Europa

I denne erfagruppe arbejder du sammen med øvrige deltagere om at øge jeres salg til bryggeri- og drikkevareproducentindustrien via sparring, erfaringsdeling og kommercielle tiltag målrettet industrien

Tidspunkt

23.03.2021

10.00 - 12.00 (møde 2)

Sted

Pris

Deltagerpris for erfagruppeforløb med 4 møder:
5.000 DKK ex moms (1 person/virksomhed)

Adgang til erfagruppen kræver medlemskab i Danish Export Association.

Farver Heidi Tilrettet Til Web 2019
Head of Food Tech Heidi Ravn +45 2421 8988
Farver Andreas Tilrettet Til Web 2019
Head of Water Andreas Julskjær +45 2262 1691
Farver Lise Marie Tilrettet Til Web 2019
Export Coordinator Lise-Marie Robichon Hornsved +45 6020 8568
Design Til Web

Hvad tager du med fra erfagruppen ?

 • Viden om hvad producenterne efterspørger hos deres leverandører
 • Sparring på dit pitch over for producenter
 • Viden om projekter og kunder der er interessante for din virksomhed
 • Sparring med andre leverandører til bryggeri- og drikkevareindustrien

Scope & målsætning for erfagruppen

Hvem henvender erfagruppen sig til?

Erfagruppen er målrettet leverandører af udstyr, løsninger eller services til den internationale bryggeri og drikkevareproducentindustri med fokus på de europæiske markeder.

Gruppen er relevant for virksomheder, der tilbyder løsninger indenfor procesoptimering og ressource-effektivitet herunder:

 • Proces-, pakke- og fyldeteknologi
 • Automation, it og engineering
 • Hygiejne og rengøring
 • Håndtering af proces- og industrispildevand
 • Vand- og energioptimering
Et fortroligt forum

Erfagruppen er et fortroligt forum, hvor deltagerne udveksler viden og erfaringer om bl.a.:

 • Markedsstruktur
 • Projekter, kundekontakter og potentielle internationale samarbejdspartnere
 • Identifikation af samarbejdsmuligheder 
 • salgsstrategi, etablering m.m.

Af hensyn til gruppens dynamik og fortrolighed forventes det som udgangspunkt, at samme person fra virksomheden deltager til alle møder, dog kan der undtagelsesvis sendes en suppleant. 

Forløbet

Erfagruppen består af 4 kvartalsvise møder fysisk eller online alt efter hvad der er muligt i løbet af 2021

Deltagelse i gruppen løber over min. 1 år, og erfagruppen vil bestå af erfaringsudvekslingsmøder samt online møder med relevante aktører fra industrien, hvor deltagerne får mulighed for at pitche deres løsninger til udvalgte producenter samt få indblik i industrien indefra og producenternes tilgang til leverandører og leverandørudvælgelse.

Step 2 i erfagruppen er, at deltagerne sammen udvælger en række producenter, som deltagerne ønsker dialog med, og Danish Export søger tilskudsmidler til medfinansiering af et markedsbesøg. Der vil være en yderligere egenbetaling forbundet med denne del.

Komplémenter Hinanden

Deltagelse i en erfagruppe kræver engagement

Hvad får du ud af at deltage?
 • Du møder medlemmer fra virksomheder, der deler faglige interesser eller udfordringer.
 • Du udvider dit netværk med industrikollegaer.
 • Møder relevante aktører fra industrien (online) som giver indspark omkring deres forretning, produktion og leverandørtilgang
 • Erfaringer og sparring fra eksterne indlægsholdere eller øvrige medlemmer i gruppen, der kan byde ind med viden om emner eller udfordringer, hvor du søger viden.
 • Et nyt syn på dine udfordringer, som du ikke kan få fra egne kollegaer i din virksomhed.
 • Markedsviden fra andre medlemmer i branchen og I har mulighed for at supplere hinanden med tilgængelig viden.
 • Nye kontakter samt salgs- og samarbejdsmuligheder.
 • Du bliver rustet til at drive salgsindsatsen fremad i din virksomhed indenfor segmentet.
Commitment
Hvad kræver det af dig?
 • Vær aktiv i dialogen på møderne med sparring og input til de gruppemedlemmer, der fremlægger deres udfordringer og overvejelser.
 • Byd ind med egne udfordringer eller erfaringer på møderne.
 • Forbered dig til hvert møde, så du er klar til at byde ind med sparring og erfaringsdeling, hvor det er muligt.
 • Mød op - den bedste sparring opstår i et fortroligt rum, og dette rum skaber vi kun, hvis alle så vidt muligt deltager i alle møder.

Ved spørgsmål om erfagruppen kontakt:

 • Farver Heidi Tilrettet Til Web 2019

  Heidi Ravn

  Head of Food Tech +45 2421 8988 her@danishexport.dk
 • Heidi Ravn

  Head of Food Tech

  Heidi står i spidsen for Danish Export – Food Tech. Hun har arbejdet med internationalt salg, forretningsudvikling og markedsetablering i mere end 18 år og kan derfor hjælpe dig godt i gang på nye markeder.

  Gennem sin karriere har Heidi især arbejdet med fødevareindustrien, og det har givet hende viden om industriens aktører. Hun har blandt andet været fem år hos en spansk distributør af proces- og packagingudstyr og fem år i Trade Council som eksportrådgiver med sektoransvar for landbrug og fødevarer.

  Farver Heidi Tilrettet Til Web 2019
 • Farver Andreas Tilrettet Til Web 2019

  Andreas Julskjær

  Head of Water +45 2262 1691 ajp@danishexport.dk
 • Andreas Julskjær

  Head of Water

  Andreas står i spidsen for Danish Export – Water. Han mener, at netværk er den hurtigste vej til nye kunder og samarbejdspartnere. Derfor kan han både sætte dig i forbindelse med relevante kontakter inden for vand- og spildevandsbranchen og hjælpe med sparring på dit eksportarbejde.

  Andreas ved, hvordan danske vandvirksomheder etablerer sig i udlandet, fordi han har haft et tæt samarbejde med en række eksportører i branchen siden 2016. Han har boet i Tyskland, hvor han blandt andet arbejdede ved Generalkonsulatet i München og hos Infineon Technologies AG som Global Supply Manager.

  Andreas er uddannet Cand.Ling.Merc. fra Aarhus BSS, hvor han også har taget sin bachelor i international virksomhedskommunikation og europæiske studier. Derudover er han certificeret i PRINCE2 og arbejder til daglig med projektstyring og -ledelse. 

  Farver Andreas Tilrettet Til Web 2019
Industry insights
 • State Of Green White Paper Front Page

  State of Green - "sustainable industries" white paper

  State of Green sætter i ny white paper fokus på ressource effektivitet i industrien, herunder indenfor energi, ressource og vand. Der kigges bl.a ind i Food & Beverage industrien.

  State of Green White Paper