Energy/Waste - Delegationsbesøg til USA, 3.-6. juni 2024

Danish Export - Energy arrangerer i samarbejde med Danmarks Ambassade i Washington D.C. og Trade Council i Nordamerika et markedsbesøg til bioenergi-, affalds- og genanvendelsesindustrien på østkysten i USA den 3. - 6. juni 2024.

Tidspunkt

03.06.2024 - 06.06.2024

Sted

USA

Participants

Participants

  • RUNI A/S

Pris

Se prisdetaljer længere nede på siden.

Brian Boelt, Head of Other Industries Danish Export Association
Project Manager Energy Brian Boelt +45 4055 8721
Ilse Korsvang, Head of Project Management Danish Export
Head of Business Development Ilse Korsvang +45 5089 4488

På blot fire dage vil du kunne deltage i fælles virksomhedsmøder på østkysten og netværksmiddage med branchevirksomheder, der har samhandel med eller interesse i den amerikanske energibranche. Du får mulighed for at opbygge og pleje relationer i branchen samtidig med, at du får mere viden om aktørerne og tendenserne på markedet.

Shutterstock 2023277612 1

Hvad kan du forvente af markedsbesøget?
Vi vil i samarbejde med Danmarks Ambassade i Washington D.C. og Trade Council i Nordamerika arrangere møder med relevante branchevirksomheder, potentielle samarbejdspartnere og stakeholders, som har fokus på den grønne omstilling på østkysten. Det er vigtigt at fastholde fokus på affalds- og genanvendelsesindustrien i Danmark og bidrage ved at matche danske virksomheder med amerikanske partnere og myndigheder, da det vil styrke det gode forhold og forretningsudvikling mellem Danmark og USA. Besøget i USA giver både de danske og amerikanske interessenter mulighed for at forstå branchens udfordringer og forretningsmulighederne på begge markeder.

Hvorfor skal du deltage i markedsbesøget til USA?

  • Vi åbner døren for dig til møder med lokale branchevirksomheder, potentielle samarbejdspartnere og stakeholders med interesser inden for bioenergi, affalds- og genanvendelsesindustrien
  • Din virksomhed og dine kompetencer eksponeres i et professionelt set-up på det amerikanske marked
  • Du udvider og plejer dine danske og amerikanske relationer i energibranchen og affalds- og genanvendelsesindustrien
  • Du får opdateret førstehånds markedsviden om det, der rører sig i energibranchen og affalds- og genanvendelsesindustrien på østkysten i USA

Vækstpotentiale inden for bioenergi-, affalds- og genanvendelsesindustrien i USA
Det amerikanske biogasmarked forventes at repræsentere en investeringsmulighed på i omegnen af 45 milliarder US dollars målt på det nuværende niveau af modning og mætning. Samtidig er affaldsgenereringen i USA ca. tre gange højere end det globale gennemsnit med lave genanvendelsesrater og et fortsat højt niveau af affaldsdeponering.

Der er mere end 2.300 anlæg, der producerer biogas i alle 50 amerikanske stater:

  • 475 anaerobe tanke i landbruget
  • 269 vandrensningsanlæg, der bruger anaerobe tanke
  • 97 selvstændige systemer, der fordøjer madaffald
  • 645 gasprojekter inden for affaldsdeponering

Brancheorganisationen American Biogas Council, som repræsenterer den amerikanske biogasindustri, estimerer, at efterspørgslen og råmaterialeforsyningen kan supportere videre 15.000 nye anlæg, hvoraf rundt 2/3 vil blive optimeret til landbrugs- og madaffald. Det betyder, at markedet kun er 15-20% mættet og med nærmest ubegrænsede muligheder for vækst. Der er især en stor mulighed for udviklere af landbrugs- og madaffalds tanke, der er områder, som indtil videre fremstår særligt uudforsket.

Derudover konverterer faciliteter fra biogas til biometan (”Renewable Natural Gas” i Nordamerika). I 2021 konverterede 281 anlæg biogas til RNG, 180 anlæg var under konstruktion og 296 var planlagte. Sub-sektoren er lille, men vækster meget hurtigt (46% årligt mellem 2020 og 2021). RNG nyder især stor tilslutning i transportsektoren og er estimeret til at stå for over 2/3 af al brændstof, som anvendes i naturgasdrevne køretøjer.

Optimering af affaldshåndtering fra industri og husholdninger er også på dagsordenen i USA. På delstatsniveau er der inden for de seneste år blevet vedtaget lovgivning i 13 amerikanske stater som intensiverer indsatsen for at anvende madaffald til mere bæredygtige formål, hvormed man går væk fra at sende det organiske affald på deponi.

I delstaterne Connecticut, New Jersey og New York giver lovgivningen incitament til at øge andelen af genanvendelse og recirkulering af madaffaldet.

I Massachusetts, Rhode Island og Vermont har man indført forbud mod at sende organisk affald på deponi. Derudover har man i Connecticut og New Jersey sat krav til indsamling af kildesorteret affald hos husholdninger.

IRA støtter de grønne forretninger
Ud over vækstpotentialet i USA understøttes biogassektoren, siden august 2022, bl.a. af Inflation Reduction Act (IRA) fra Biden Administrationen, som indeholder $368 milliarder til klimalovgivning og incitamenter for vedvarende energiinvesteringer og -produktion. $40 millioner er blevet øremærket til US Department of Agriculture (USDA) for at styrke den grønne omstilling i landbrugssektoren. IRA’en forlænger og udvider eksisterende skattefradrag og tilføjer adskillige nye energiskattefradrag for at fremme produktionen af grøn energi og reducere Co2-udledninger. Det betyder bl.a. at man nu støtter alle biogassektorer inklusive spildevand, gødning, madaffald og projekter som producerer vedvarende strøm og gas samt varme. Produktionsskattefradrag omfatter produktion og teknologi inden for biogassektoren såsom biogasopgradering, grønt brændstof fra flydende biogas og grøn hydrogen. Faciliteter, som producerer både elektricitet og vedvarende naturgas er støtteberettiget.

Praktiske detaljer og program for markedsbesøget
Geografi:     
Fokus for markedsbesøget er New England-regionen i USA, som bl.a. omfatter Massachusetts, Rhode Island, Vermont og Connecticut. Herudover er der mulighed for at inkludere besøg i staterne New York og Pennsylvania.

Program:         
Udfærdiges på baggrund af virksomhedsprofiler for de tilmeldte og interesserne i delegationen med hensyntagen til mulighederne på markedet.

Hotel:                
Vi laver en fælles hotelreservation i byer, der passer med mødeprogrammet.

Rejse:               
Bookes individuelt af deltagerne.
Rejseplanen for vores projektleder deles med deltagerne, så du har mulighed for at booke samme fly og dele transport til hotel.

Tilmelding:      
Senest torsdag, d. 1. marts 2024 på denne webside

Prisdetaljer
Med tilskud er prisen kr. 16.995 for én person per virksomhed.

Ekstra personer fra samme virksomhed; kr. 4.995 pr. person.

Prisen dækker koordinering af praktik og udvikling af mødeprogrammet, deltagelse af medarbejdere fra Danish Export - Energy og Trade Council på turen, netværksmiddage og fælles transport til møder.  Ekskl. hotel, fly og andre rejseomkostninger.

Turen forudsætter, at vi har minimum 8 virksomheder med, der er berettiget til tilskud.

Opstartsmøde Medlemmer Bioenergy

Du får flere oplysninger ved henvendelse til:

Project Manager Brian Boelt, brb@energyexport.dk, +45 4055 8721

Head of Business Development i Danish Export, iks@danishexport.dk, +45 5089 4488

Commercial Advisor, Waste, Recycling & Biogas, Benedikte Borg Pedersen, benped@um.dk, +1 (202) 957-3045