Akvakultur-netværksmøde i Danish Export - Fish Tech og socialt aftenarrangement - 2.-3. december 2021

Kom med til årets sidste akvakultur-netværksmøde

Tidspunkt

02.12.2021 - 03.12.2021

Sted

SEVERIN hotel & konferencecenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Pris

Deltagelse i netværksmødet d. 2. december 10.00 - 16.00:
945 kr./person + moms for medlemmer af Danish Export - Fish Tech
1.890 kr./person + moms for ikke-medlemmer af Danish Export - Fish Tech

Deltagelse i aftenarrangement d. 2. december:
Middag med 3 retter 350 kr./person + drikkevarer

Overnatning på SEVERIN d. 2.-3. december:
795 kr./person inkl. morgenmad

For afbudsregler se forretningsbetingelser på tilmeldingsformularen

Farver Martin Tilrettet Til Web 2019
Head of Fish Tech Martin Winkel Lilleøre +45 6020 8557
Farver Lise Marie Tilrettet Til Web 2019
Project Consultant & Member Relations Lise-Marie Robichon Hornsved +45 6020 8568

Netværksmøde d. 2. december
Program 10.00-16.00

09:30-10:00 Ankomst - få kaffe og rundstykker og en snak med øvrige fremmødte

10:00 Velkomst og dagens program
v/Martin Winkel Lilleøre, Head of Fish Tech, Danish Export Association  

Bordet rundt: hvad rører sig i vores virksomhed lige nu? 
Præsentation af deltagere samt mulighed for at præsentere aktuelle udfordringer og efterspørge særlig viden og input fra øvrige deltagere.

Planlægning af landbaserede akvakulturanlæg – udfordringer ift. timing og disponering af leverancer af løsninger ind til nye anlæg
v/Carsten Poulsen, Sales Manager, Daniit

Daniit leverer El-løsninger ind til landbaserede opdrætsanlæg, og Carsten vil give et indblik i de udfordringer, han møder i industrien ift. timingen af de leverancer, de skal byde ind med til projekter. Carsten vil her komme med sine indspark til hvordan det kan være afgørende som leverandør ind til nye projekter, at have et indblik i processen og timingen omkring beslutninger for projektet og de løsninger, du som leverandør byder ind med for at kunne optimere løsninger til projekterne.

Networking mellem deltagerne

Billund Aquaculture – erfaringer med ”nye arter” i high-end turn-key landbaserede opdrætsanlæg
v/ Frederik Sørensen, Project Manager, Billund Aquaculture & Brian Møller, Intl. Project Manager, Billund Aquaculture

Billund Aquaculture har mere end 30 års erfaring med turn-key landbaserede opdrætsprojekter internationalt, hvor projekterne i øget grad byder på stigende kompleksitet og omfang. Med kontorer i Danmark, Norge, Australien, USA og Chile har Billund Aquaculture stort indblik i, hvordan udviklingen inden for akvakultur er på verdensplan. Frederik og Brian vil fortælle om, hvordan Billund Aquaculture ser markedsudviklingen internationalt, og hvordan samarbejde på tværs af hele værdikæden i højere grad bliver aktuel med større og støre projekter på verdensplan.

Lakse-arten har fået meget omtale internationalt og har det fortsat, men hvad er status med andre arter såsom kingfish, barramundi og rejer – hvordan er erfaringerne med opdræt af eksempelvis disse arter? Frederik og Brian vil også fortælle om nogle af de projekter, som Billund Aquaculture er involveret i, med særligt fokus på arterne kingfish, barramundi og rejer, der er relativt nye inden for high-end turn-key landbaserede opdrætsanlæg. Det er arter der vinder mere og mere frem, og Frederik og Brian vil derfor stille skarpt på dem. De vil fortælle om deres erfaringer i projekter med kingfish, barramundi og rejer, og hvilke tekniske udfordringer de støder på i den sammenhæng.

12:15-13:00 - Frokost

DESMI – en dansk leverandørs market-entry til den internationale akvakulturindustri
v/Jacob Foldager, Business Development Manager – AquaCulture, DESMI

Jacob har det seneste år været 100% dedikeret akvakultursegmentet hos DESMI og vil give et indblik i hvordan DESMI har valgt at tilgå akvakulturindustrien og styrke virksomhedens markedstilstedeværelse i segmentet.

Hvilke tanker og overvejelser har man hos DESMI gjort sig ift virksomhedens market-entry og udviklingen af markedssegmentet fremadrettet. Jacob vil også dele, hvordan han som nyere spiller i akvakulturmarkedet oplever industrien, typer af projekter, udfordringer, kundernes krav til leverandørerne og hvordan kunderne ude på de internationale markeder ønsker at samarbejdet med DESMI som pumpeleverandør udformer sig.

Gruppediskussion – Hvad sker der i vores virksomhed lige nu?
Diskussion i mindre grupper om udfordringer, markedsfokus eller andet, der rører sig ude i virksomhederne. Mulighed for sparring og erfaringsudveksling i grupperne.

Kaffepause

Premium Svensk Lax – et landbaseret lakseopdræt undervejs i Sverige med fokus på hele værdikæden
v/ Ole Spicker, Operational Manager og Tanja Charlotte Krogh Sørensen, Dept. Manager, QA & Sustainability, Premium Svensk Lax

Premium Svensk Lax er et 58.800 m2 stort landbaseret opdrætsanlæg undervejs i Sverige, hvor hele processen fra æg til slagtning skal håndteres. Anlægget vil i tillæg have et 5.000 m2 processeringsanlæg til værdiforædling af laks. Premium Svensk Lax vil have stort fokus på hele værdikæden og minimering af miljøpåvirkning som følge af lakseproduktionen.

Ole og Tanja vil fortælle om Premium Svensk Lax-projektet – status nu, hvilke muligheder og udfordringer de oplever, deres fokus på fiskevelfærd og generelt projektet fremadrettet. Ole og Tanja vil også give et indblik i deres fokus på hele værdikæden i projektet, og hvilke erfaringer de gør sig i arbejdet med hele værdikæden. De vil også give et indblik i hvordan de udvælger tech/udstyr leverandører til projektet, og hvilke kriterier og krav, de stiller ift. leverandørvalg

Kort nyt fra Danish Export Association & Fish Tech-netværket
v/Martin Winkel Lilleøre, Head of Fish Tech, Danish Export Association

16:00 Afslutning på netværksmødet

Deltagelse i netværksmødet d. 2. december 10.00 - 16.00:
945 kr./person + moms for medlemmer af Danish Export - Fish Tech
1.890 kr./person + moms for ikke-medlemmer af Danish Export - Fish Tech

Aftenarrangement & mulighed for overnatning

I tillæg til programmet på netværksmødet arrangerer vi netværksmiddag og mulighed for overnatning på hotellet. Deltagelse i aftenarrangementet og overnatning er et frivilligt tilkøb.

Der vil være en merpris forbundet med deltagelse i dette. Se pris nedenfor

Deltagelse i aftenarrangement d. 2. december:
Middag med 3 retter 350 kr./person + drikkevarer

Overnatning på SEVERIN d. 2.-3. december:
795 kr./person inkl. morgenmad 

Tilmelding er bindende og der er begrænset antal pladser til rådighed.
Angiv venligst tydeligt i tilmeldingsformularen om du ønsker at deltage i middag om aftenen + ønsker værelse til overnatning på SEVERIN. 
OBS! Efter d. 19. november afhænger tilmelding af tilgængelighed.
Mød oplægsholderne
 • Carsten Poulsen

  Carsten Poulsen, Sales Manager, Daniit A/S

  Carsten arbejder med salg af komplette el-løsninger inden for kontrol, regulering og monitorering til bl.a den internationale akvakulturindustri.

  LinkedIn
 • Billeder Til Card Slider Oplægsholdere (3)

  Jacob Foldager, Business Development Manager - AquaCulture, DESMI A/S

  Jacob er ansvarlig for udvikling af akvakultursegmentet som forretningsområde for DESMI

  LinkedIn
 • Billeder Til Card Slider Oplægsholdere (9)

  Tanja Charlotte Krogh Sørensen, Dept. Manager, QA & Sustainability at Premium Svensk Lax AB

  Charlotte har siden foråret 2021 været ansat hos Premium Svensk Lax med ansvar for kvalitet og sustainability

  LinkedIn
Mød oplægsholderne
 • Billeder Til Card Slider Oplægsholdere (8)

  Ole Spicker, Operational Manager, Premium Svensk Lax AB

  Ole har mange års erfaring med etablering af landbaserede opdrætsanlæg og arbejder nu hos Premium Svensk Lax AB på nyt anlæg.

  LinkedIn
 • Revised Foto Frederik

  Frederik Sørensen, Project Manager, Billund Aquaculture

  Frederik har i flere år arbejdet hos Billund Aquaculture med turn-key projekter indenfor landbaseret fiskeopdræt.

  LinkedIn
 • Brian Møller Billund Aquaculture

  Brian Møller, International Project Manager, Billund Aquaculture

  Brian arbejder med internationale projekter hos Billund Aquculture og har erfaring i projekter med opdræt af forskellige fiskearter

  LinkedIn